FindMe.ee teenused: Läbirääkimised

 

 

  • Objekti analüüs
  • Vastaspoole hindamine
  • Läbirääkimisstrateegia määramine
  • Läbirääkimised
  • Läbirääkimised eriolukordades
  • Vastupanupunktide väljaselgitamine
  • Positiivse kokkuleppepiirkonna tekitamine ja kokkuleppe vormistamine
  • Juriidiline nõustamine
  • Võlanõustamine
  • Juhtumi analüüs ja kokkuvõte

Läbirääkimised on kunst aidata kokkuleppest mitte kinnipidaval osapoolel läbi erinevate valikute esitamise teha õigesti. See on protsess, milles osalevad kaks või rohkem osapoolt, kellel on ühine probleem, kuid vasturääkivad huvid. Läbirääkimised on kohtumine ja arvamustevahetamine inimeste vahel, kes ei pruugi kõiges ühel nõul olla, kuid kes on valmis mingil moel kokkuleppele jõudma. See on ametlik ja tsiviliseeritud protseduur, mille käigus osapooled püüavad leida keerulises konfliktsituatsioonis mõlemale poolele vastuvõetavat lahendust.

Lastes enda eest suhelda spetsialistil ning luues enda ja kõigi teiste vahele nn. müüri, saate maandada ka oma võimalikud riskid (näit. provokatsioonid). Läbirääkijate kasutamine aitab leida alternatiivseid lahendusi ja saavutada kokkuleppeid väiksema enegria- ja ajakuluga.
Võtke meiega ühendust: info@findme.ee