Sündmuskoha vaatlus

FindMe OÜ-lt saab tellida vajadusel erinevaid juurdlus- ja kriminalistikateenuseid. Olenevalt juhtumist komplekteerime meeskonna õiguskaitsesüsteemis ja kriminalistika valdkonnas pikaajalist praktilist töökogemust omavatest asjatundjatest. Maailmapraktikas on ametliku uurimisega paralleelne uurimine laialt levinud ning kasu on sellest lõppkokkuvõttes kõigil – tõe väljaselgitamisesse on kaasatud rohkem spetsialiste.

Sündmuskoha vaatlus on uurimistoiming, mille korral uuritakse vastava seaduse sätteid ning menetlustaktika nõudeid ja soovitusi järgides sündmuskohta. Sündmuskoha vaatluse eesmärk on teo toimumise kohas ja selle lähemas ümbruses vahetult tundma õppida sündmuse olustikku, avastada jäljed ning koguda ja talletada tõendamisel kasutatavad andmed sündmuse ja muude tõendamiseseme asjaolude kohta. Sündmuskohal saame näiteks avastada, koguda ja talletada järgmiseid ekspertiisideks ja uuringuteks vajalikke jälgi:

  • vere tõenäosustest luminooli lahusega või tetrabase eeltestiga vere olemasolu määratlemiseks ja verejälgede talletamine 
  • DNA-identifitseerimiskõlblike jälgede talletamine
  • lõhnajälgede talletamine esemelt 
  • transpordivahendi jälgede fikseerimine ja talletamine 
  • murdmisriista ja instrumendi jälgede avastamine ja talletamine 
  • hammaste jälgede avastamine, fikseerimine ja talletamine 
  • jala-, jalatsijälgede avastamine, fikseerimine ja talletamine 
  • sõrme-, käe- ja kinnaste jälgede avastamine, fikseerimine ja talletamine.

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee