Juurdlus ja kriminalistikateenus

FindMe OÜ-lt saab tellida erinevaid juurdlus-, eradetektiivi- ja kriminalistikateenuseid. Olenevalt juhtumist komplekteerime meeskonna õiguskaitsesüsteemis ja kriminalistika valdkonnas pikaajalist praktilist töökogemust omavatest asjatundjatest. Maailmas on laialt levinud praktika, kus õiguskaitsesüsteemi poolt teostatava uurimise kõrvale palgatakse kaitse poolelt paralleelselt uurimistoiminguid läbi viima erauurijad. Kasu on sellest lõppkokkuvõttes kõigil – tõe väljaselgitamisesse saab olema kaasatud rohkem spetsialiste.

Kadunud inimeste otsingud

FindMe tegeleb kõikvõimalikel erinevatel põhjustel kadunud inimeste otsimisega, kaasaarvatud välisriikides kadunuks jäänud inimesed ja kadunud inimese operatiivsed otsingud esimestel kadumisjärgsetel tundidel, kus kiirus on väga oluliseks faktoriks. 

Loe lisaks 

Kadunud pärijad ja pärimisõigus

Teostame pärimisasjades kadunud pärijate jt. isikute asukohtade kindlaks tegemist ning juriidilist nõustamist pärimisõigusega ja asjaõigusega seonduvates juriidilistes jm. küsimustes.

 

Sündmuskoha vaatlus

Sündmuskoha vaatluse eesmärk on teo toimumise kohas ja selle lähemas ümbruses vahetult tundma õppida sündmuse olustikku, avastada jäljed ning koguda ja talletada tõendamisel kasutatavad andmed sündmuse ja muude tõendamiseseme asjaolude kohta.

Loe lisaks

Tunnistajate väljaselgitamine

Teostame sündmuse võimalike pealtnägijate ja tunnistajate väljaselgitamist, nende intervjueerimist ning ütluste dokumenteerimist ja seostamist olustikuga.

 

Ekspertiiside tellimine

Ekspertiisi teeb riiklikus ekspertiisiasutuses töötav kohtuekspert või muu asjatundja, riiklikult tunnustatud ekspert või kohtu määratud muu eriteadmistega isik. Kui ekspertiisi tegemiseks on olemas riiklikult tunnustatud ekspert, määratakse muu isik eksperdiks üksnes mõjuval põhjusel. Ekspert võib eksperdiarvamuse andmiseks vajalikus ulatuses tutvuda asja materjalidega, võtta osa tõendite uurimisest kohtus ning küsida kohtult võrdlusmaterjali ja täiendavaid andmeid. FindMe OÜ vahendab ekspertiiside tellimise küsimusi nii esmase kui olemasoleva ekspertiisi kõrvale võrdleva ekspertiisi tellimisel teisest samaväärselt tunnustatud Euroopa Liidu ekspertiisiasutusest.

 

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee