Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine

Alates 01.03.2014 alustasime koos oma koostööpartneritega uue läbirääkimisteenuse osutamist: „Lahendused lapse ülalpidamiskohustuse täitmises ning vanemate ja laste hooldusõiguses“, mille eesmärkideks on leida ja leppida kokku lahendused, kus lapsed hakkavad saama igakuiselt seni saamata jäänud elatisrahasid; leida ja leppida kokku lahendused vanema hooldusõiguse vaidlustes, kaasaarvatult anda teile nõu ka kõigis muudes perekonnaõiguse valdkondades.

Loe edasi

FindMe spetsialisti vahendusel saate teise poolega suhelda või suhtlust jätkata, kui näiteks

  • teine pool on jätnud teievahelise kokkuleppe täitmata ja teil ei ole soovi temaga suhelda
  • teil on kellegagi ühine probleem, kuid vasturääkivad huvid
  • teise poole võlgnevus teile on ületanud teie igasuguse taluvuse piiri
  • teilt lunaraha nõudmisel on lisaks lahendusele üheks teie prioriteetideks teie turvalisus
  • on aset leidnud midagi muud tavapärasest oluliselt erinevat, milles vajate spetsialisti nõu

Läbirääkimised on FindMe jaoks äritegevus, millele FindMe läheneb kindlate põhimõtetega, mille kontekst on – pigem küllus kui nappus. See tähendab, et FindMe püüab iga läbirääkimisi hõlmava äritehingu käigus teise osapoolega koostööd teha, et olukorda kõigile kasulikuks muuta. Keegi ei tohiks tehingust kaotada.

See tähendab, et iga läbirääkimine on külluse ookeanist pärinev looming. Selles kontekstis loob FindMe ainult küllust ja mitte kunagi nappust. Ehk teisisõnu on kõik FindMe läbirääkimised eetilised, ausad ja kõigile kasulikud.

FindMe peab läbirääkimisi heaperemehelikult. See tähendab, et ta püüab luua jõukust, mis parandab kõikide elu. Eesmärk on rikastada nii ennast kui ka teisi. Läbirääkimiste eesmärk ei ole võita kellegi teise kulul, vaid pigem võimalusi avardada. Edu määratletakse selle järgi, kui palju suurem on kõigi tulem pärast läbirääkimisi.

Seega on läbirääkimised FindMe spetsialisti kaasabil kõigile asjaosalistele õnnistuseks.

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee