Halbade sündmuste ennetamine

FindMe eesmärk on ennetada ja ära hoida halbu sündmusi. Kõik meie poolt pakutavad teenused ja tooted kannavad endas esmalt just seda eesmärki.

Halbu sündmusi tuleb ette kõigil – isiklikus elus, tööl, äris. Kui läbi juhtunu neist õppida, siis nad ei kordu. Kuid alati on valikuvõimalus: õppida võib ka teistega juhtunud halbadest sündmustest –  neist teada saades ja neid analüüsides. Sageli on nii, et olles keskendunud eesmärkide saavutamisele oma tegevuses, ei märka inimesed ühel hetkel enam tervikpilti enda ümber – see on hetk, mil asjad hakkavad tegelikult kontrolli alt väljuma, tekivad vead ning need viivad sündmuseni, mis loob eeldused kahju tekkimiseks/tekitamiseks või mille tagajärjel tekib konkreetne kahju.

Seda on võimalik ennetada, kui aeg-ajalt kaasata oma tegevuse vaatlemiseks asjatundjad, kes näevad kogu tervikut kõrvalt. FindMe aitab kaasata vastava ala spetsialistid, kelle ülesandeks on leida teie tegevuses nõrgad kohad, kaardistada riskid ja esitada teile süstemaatiliselt teatud kindlate perioodide järel teostatud analüüsi kokkuvõte koos ettepanekutega. Teeme koostööd oma ala parimate spetsialistidega üle maailma, kes jagavad meiega ühist filosoofiat – aidata täita inimeste unistusi.

Andmete kaitse 

Turvaliselt hoitud andmed tagavad rahu – krüpteeritud mälupulk, väline kõvaketas, arvuti, telefon, kõnelogid, telefonikõne, e-kirjavahetus – kui midagi nendest satub kolmandate isikute kätte, ei ole nad võimelised teie infoga ei tutvuma ega seda mingilgi viisil kasutama.

Loe edasi

Ärisaladuse kaitse

Ärisaladuse kaitsmisele võiksid kindlasti mõelda kõik need ettevõtjad, kes näevad võimalikku ohtu oma äri konkurentsivõimele, kui konfidentsiaalne info (tootmisprotsess, marketingilähenemine vms.) peaks kopeeritama ning taaskasutatama. FindMe saab vajadusel, ettevõtte tegevuse erisusi arvestades, kokku panna meeskonna vajalikest spetsialistidest, kes  aitavad analüüsida ja kaardistada võimalikud riskid ning teevad vastavad ettepanekud nende välistamiseks. 

Loe edasi