Teenused

FindMe eesmärk on ennetada ja ära hoida halbu sündmusi. Kõik meie poolt pakutavad teenused ja tooted kannavad endas esmalt seda eesmärki. 

Halbade sündmuste ennetamine

Sageli on nii, et olles keskendunud eesmärkide saavutamisele oma tegevuses, ei märka inimesed ühel hetkel enam tervikpilti enda ümber – see on hetk, mil asjad hakkavad tegelikult kontrolli alt väljuma, tekivad vead ning need viivad sündmuseni, mis loob eeldused kahju tekkimiseks/ tekitamiseks või mille tagajärjel tekib konkreetne kahju. Seda on võimalik ennetada, kui aeg-ajalt kaasata oma tegevuse vaatlemiseks asjatundjad, kes näevad kogu tervikut kõrvaltvaates. 

Loe lisaks 

Juurdlus ja kriminalistikateenus

FindMe OÜ-lt saab tellida erinevaid juurdlus-, eradetektiivi- ja kriminalistikateenuseid. Olenevalt juhtumist komplekteerime meeskonna õiguskaitsesüsteemis ja kriminalistika valdkonnas pikaajalist praktilist töökogemust omavatest asjatundjatest. Maailmas on laialt levinud praktika, kus õiguskaitsesüsteemi poolt teostatava uurimise kõrvale palgatakse kaitse poolelt paralleelselt uurimistoiminguid läbi viima erauurijad. Kasu on sellest lõppkokkuvõttes kõigil – tõe väljaselgitamisesse saab olema kaasatud rohkem spetsialiste. Teostame:

  • kõikvõimalikel erinevatel põhjustel kadunud inimeste otsimist, kaasaarvatud operatiivselt esimestel kadumisjärgsetel tundidel, kus kiirus on väga oluliseks faktoriks
  • pärimisasjades kadunud pärijate jt. isikute asukohtade kindlaks tegemist ning juriidilist nõustamist pärimisõigusega ja asjaõigusega seonduvates juriidilistes jm. küsimustes
  • sündmuskohtade vaatlust, mille eesmärk on teo toimumise kohas ja selle lähemas ümbruses avastada jäljed ning koguda ja talletada tõendamisel kasutatavad andmed sündmuse ja muude tõendamiseseme asjaolude kohta
  • sündmuse võimalike pealtnägijate ja tunnistajate väljaselgitamist, nende intervjueerimist ning ütluste dokumenteerimist ja seostamist olustikuga
  • ekspertiiside tellimist

Loe lisaks

Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine

FindMe spetsialisti vahendusel saate teise poolega suhelda või suhtlust jätkata, kui näiteks

  • teine pool on jätnud teievahelise kokkuleppe täitmata ja teil ei ole soovi temaga suhelda
  • teil on kellegagi ühine probleem, kuid vasturääkivad huvid
  • teise poole võlgnevus teile on ületanud teie igasuguse taluvuse piiri
  • teilt lunaraha nõudmisel on lisaks lahendusele üheks teie prioriteetideks teie turvalisus
  • on aset leidnud midagi muud tavapärasest oluliselt erinevat, milles vajate spetsialisti nõu

Läbirääkimised on FindMe jaoks äritegevus, millele FindMe läheneb kindlate põhimõtetega, mille kontekst on – pigem küllus kui nappus. See tähendab, et FindMe püüab iga läbirääkimisi hõlmava äritehingu käigus teise osapoolega koostööd teha, et olukorda kõigile kasulikuks muuta. Keegi ei tohiks tehingust kaotada.

Läbirääkimisteenus perekonnaõiguse valdkondades: : „Lahendused lapse ülalpidamiskohustuse täitmises ning vanemate ja laste hooldusõiguses“. 

Loe lisaks

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee