Kadunud inimeste otsingud

FindMe tegeleb kõikvõimalikel erinevatel põhjustel kadunud inimeste otsimisega, kaasaarvatud välisriikides kadunuks jäänud inimesed.

Reeglina on kõigi elus olevate inimestega võimalik kontakt luua, mõnel keerulisemal juhul (näiteks asotsiaalne eluviis, nimevahetus, pantvangistamine jms.) võib kontakti loomine rohkem aega võtta.

Märkimist vajavad ka meie praktikas ette tulnud juhused, kui kadunud inimene tema leidmisel meile teatab, et ta ei ole nõus enda kontakte, asukohta vm. teda puudutavat informatsiooni kolmandatele isikutele avaldama, siis me seda ei tee. Sellisel juhul me saame anda teada, kas leitud inimesega on kõik korras ja püüame FindMe läbirääkimisosakonna kaasabil kokku leppida turvalise suhtluskanali edaspidiseks infovahetuseks temaga.

Aastate jooksul oleme otsinud nii kodust ärajooksnud laste, teise riiki lahkunud sugulaste, lapsepõlvesõprade, sõjas või looduskatastroofis kadunuks jäänute kui vana-vana-vanavanemate jälgi. Kõigil on võimalik ka ise oma kadunud sugulasi otsima asuda, sest paljudel juhtudel on suurem osa eeltööst tehtav ära internetis erinevate otsingumootorite ning andmebaasidega töötades, osadel juhtudel aga arhiivides dokumente lehitsedes. Kui kiirus ei ole teie jaoks otsingutel oluline faktor ja aega arvuti taha kulutada on piisavalt käes, siis meie poole võib ka lihtsalt konsulteerimiseks pöörduda või alles etapis, kus algavad vestlused inimestega.

Eraldi tahame välja tuua kadunud inimese operatiivsed otsingud esimestel kadumisjärgsetel tundidel, kus kiirus on väga oluliseks faktoriks. Nendeks on reeglina otsingud, kus inimesega kontakti kadumine on tingitud kellegi teise isiku tahtest, kadunud inimesega võib olla lisaks juhtunud õnnetus või on ta eksinud. Sellistel otsingutel on oluline spetsialistide kiire kaasamine ja sellist teenust me FindMe poolt ka osutame. Lisaks teeme tihedat koostööd sihtasutusega Kadunud, kelle poolt on tasuta kadunud inimese lähedaste nõustamine, sotsiaalmeedias informatsiooni vahendamine ning võimalusel ka vabatahtlikud maastikuotsingutele.

Kadunud inimeste otsimise valdkonnas on FindMe-l otsingutesse kaasata 24 aastase praktilise töökogemusega asjatundjaid. Järgmises peatükis toome eraldi välja kadunud pärijad, sest lisaks pärija leidmisele oleme abiks ka kõikides pärimisega seonduvates juriidilistes jm. küsimustes.

Võtke meiega ühendust: info@findme.ee