Kadunud pärijad ja pärimisõigus

Teostame pärimisasjades kadunud pärijate jt. isikute asukohtade kindlaks tegemist ning juriidilist nõustamist pärimisõigusega ja asjaõigusega seonduvates juriidilistes jm. küsimustes.