FindMe.ee teenused: Otsingud

 

  • Kadunud inimeste otsingud 
  •  Kadunud inimese lähedase nõustamine
  • Otsingute alustamine operatiivselt esimestel tundidel inimese kadumise järgselt
  • Kadunud inimeste juhtumite uurimine
  • Ettevalmistus ja andmete kogumine
  • Tunnistajate väljaselgitamine
  • Intervjuud kontaktidega
  • Südmuskohtade vaatlused
  • Teabe analüüs
  • Kokkuvõtete tegemine

FindMe  osutab kadunud inimese otsingutel tema lähedastele nende soovil professionaalset teenust, mis jaguneb järgmiselt:

–      kadunud inimese lähedase nõustamine
–      otsingute alustamine operatiivselt esimestel tundidel inimese kadumise järgselt
–      kadunud inimeste juhtumite uurimine
Teenuse osutajateks on otsingutegevusega seonduvate erinevate elualade spetsialistid, kes omavad oma erialal pikaajalist praktilist kogemust.
FindMe tegutseb selle nimel, et välja selgitada kadunud inimese kadumise asjaolud koos kadunud inimese leidmisega.

NÕUANNE!  Kuidas toimida, kui just praegu te ei saa enam ühendust inimesega, kellest te hoolite ja teie sisetunne ütleb, et midagi võib olla teie lähedasega juhtunud ?

Kadumisjuhtumite uurimine on peaaegu alati väga keeruline. Soovitame alustada inimese viimase teadaoleva koha ja võimaliku kadumise aja määratlemisest. Selleks tuleks kirja panema hakata kogu viimane teile teadaolev ja edaspidises tegevuses teile teadasaadav info teie kadunud lähedase viimastest tegevustest.

Juhul, kui teil tekib alus arvata, et teie lähedane võis kaduda loodusesse, siis millal (aeg) ja kellega ta läks metsa, veekogule vm-le, millises riietuses, mis tal võis kaasas olla (telefon, veepudel, toit, nuga jne.), viimane teadaolev koht (metsa sisenemise koht, paadisild, pargitud auto asukoht jne).

Juhul, kui teil tekib alus arvata, et teie lähedane võis kaduda teel punktist A punkti B, on oluline hakata välja selgitama ja kirja panema, mis ajal ja mis kohast ta teele asus, millega, kuhu ja mis ajal ta pidi kohale jõudma, tema riietus, mis tal kaasas oli, kas ta asus teele kellegagi koos, kui jah siis kellega ning milline on selle inimese tutvusringkond jne.

Samaaegselt on oluline välja selgitada, millised tema tuttavad temaga viimaste seas suhtlesid, mis ajal ning millest nad rääkisid, samuti kes tema tuttavatest teda viimaste seas nägi ja paluda, et nad kirjeldaksid viimast kohtumist (milline oli kadunud inimese meeleolu, eelseisvad kavatsused, kaaslased kui neid oli jne.).

Väga oluline selle tegevuse käigus on, et hetkest, kui te saite oma sisetundele kinnitust, et võib olla juhtunud midagi sellist, mis erineb või ei mahu teie kadunud lähedase inimese tavakäitumise piiridesse, võtaksite te ühendust politseiga ning avaldaksite neile teie poolt seni kogutud info, mis kinnitas teie sisetunnet ja millega te saate põhjendada erinevusi teie lähedase tavakäitumises. Oma edasises tegevuses saate sel juhul järgida juba politsei poolt antavaid juhiseid.

Eelpoolkirjeldatu oleks niisiis teie esimene tegevus. Keskmiselt kulub selleks paar-kolm tundi kuni te saate kõik võimalikud inimesed ja kohad läbi helistatud. Üks oluline asi siinkohal, mida tahame rõhutada, on teie tegutsemise algusaeg ja selle hetke kellaaeg. Kui teie sisemine häirekell paneb teid tegutsema, siis pole tähtis kas kellaaeg on sel hetkel näiteks 23.30 või 11.30, teil tuleb suhtuda oma tegevusse järgmiselt – te loodate parimat aga tegutsete eeldusel, et võib olla juhtunud halvim – teie lähedane on kusagil abitus seisundis, eksinud, temalt on võetud vabadus vms. Ainus kell, mis sellest hetkest loeb on tema oma, see läks käima siis, kui ta sattus hätta ja kahjuks tiksub see tagant ettepoole. Keskelt läbi võib see aeg olla 72 tundi ehk kolm ööpäeva, paljudel juhtudel aga vähem, mõnel üksikul ehk rohkem. See peab teil meeles olema igal sellisel hetkel, kui kõhklete kellelegi helistamast või kuhugi pöördumast.

Kui see esimene tegevus on teie poolt tehtud, te olete kontakteerunud politseiga ja politsei on asunud asjaga tegelema (või on esialgu teie teate fikseerinud) ning te tunnete, et tahate ise ikkagi edasi tegutseda, siis siit edasi soovitame kaasata tegevusse spetsialistid. Olenemata asjaoludest, millistel teie lähedane kadunud on (loodusesse, ei jõudnud sinna kuhu ta oli teel vm.), on oluline, et edasine teie poolt soovitav tegevus saaks tehtud või koordineeritud selle ala asjatundjate poolt, milleks on võimalike tunnistajate väljaselgitamine, edasised vestlused teie lähedast viimati näinud või temast viimati kuulnud inimestega jne.

Ühe võimalusena kaasata otsingutele spetsialistid, on teile selleks olemas FindMe 24/7 töötav infotelefon + 372 52 42 776.
Vanemate teadmata kadumise juhtumite lahendamine on kogu maailma praktikas väga keeruline, kuid algus on igal pool üks – kõik algab informatsiooni olemasolust. Meie tegevuse põhilise osa moodustab tõese ja tulemusliku informatsiooni hankimine, saadud teabe analüüsimine selle ala asjatundjate poolt ning väljatöötatud versioonide realiseerimine.

Teile professionaalsema teenuse osutamise nimel kõik FindMe 24/7 infotelefonile laekuvad kõned salvestatakse.

Aare Rüütel
FindMe juhatuse liige
SA Kadunud tegevjuht, spetsialist
Võtke meiega ühendust: info@findme.ee