Ülevaade Eesti Turvaturust aastal 2011

2011.a. turu-uuringus osales 27 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, kelle teenusemahud moodustasid hinnanguliselt 87% turukäibest. Küsitluse peamine väärtus seisneb üldiste trendide väljatoomises ning kaardistab ettevõtete positsiooni turul. Andmete esitamine on alati olnud vabatahtlik ja kuigi küsitluse andmed kajastavad suuremate turul osalejate majandusandmeid, ei kata see siiski kõiki turvavaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid, mistõttu on kogu turu mahu ja mõnede teenuste lõikes turu hindamiseks pikaajalisel andmete analüüsi praktikal põhinev ligikaudne hindamismeetod.

Turvaturu kogumaht 2011.aastal oli ligikaudu 116,9 miljonit eurot, millest 52,7 miljonit moodustas valveteenuste kogumaht ning 35,9 miljonit eurot turvatehnika paigaldus, müük ja hooldus. Võrdluses 2010 aastaga on tänu tehnikavaldkonna käibete kasvule turvaturg madalseisust paranemas ja 4,7 % tõusnud. Kui 2011.aastal täheldus valveteenuste käibe 2,2 % langus eelkõige teenuste hinnalanguse läbi, siis turvatöötajate keskmised palgad samas kasvasid 7,2%, mis on märgiks, et valveteenuse hinnad lähitulevikus stabiliseeruvad ja kvaliteetse teenuse osutamiseks pigem kasvavad. Turvaturu graafiline ülevaade : Turvaturg aastal 2011

Originaalartikkel: http://www.security.ee/et/ pressiteated

Dokument: http://www.security.ee/images/ files/turvaturg%202011_aastal. pdf