OTSINGUD: Võrtsjärvel kaduma läinud paatkond on leitud

Võrtsjärvel läksid täna ümber kaks paati ühtekokku kümne inimesega, kellest viis inimest jäi kadunuks. Praeguseks on kõik kadunud üles leitud.

Täna kella 13.44 teatati Lõuna päästekeskusele, et Võrtsjärvel on läinud ümber kaks paati ja inimesed võivad olla uppumisohus.

Pealtnägija sõnul alustasid paadid Õhne jõelt sõitu Tondisaare poole ja paatides olnud inimestel puudusid päästevestid.

Sündmuskohale saadeti päästjad Viljandist, Elvast ja Tõrvandist, päästetöid juhtis Viljandi operatiivkorrapidaja. Otsinguid järvel teostas Tõrvandi paat, Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse paat, Võrtsjärve vabatahtlikud järvepäästjad ja kaks erapaati. Õhus teostas vaatlust Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga kopter.

Otsingu- ja päästetöid raskendas tugev tuul ja kõrged lained. Abivajajate päästmist ja märkamist oleks kindlasti kiirendanud erkvärviline päästevest.

Esimene kanuu jõudis Tartumaal Rannu vallas asuvale Tamme paljandile kell 16:10. Kiirabi kontrollis inimesed üle ja abi nad ei vajanud. Teine kanuu seltskond randus samas kohas kaks tundi hiljem. Nende kanuu oli põhja läinud ja nad kasutasid veepinnal püsimiseks aere. Kiirabi kontrollis viimaste tervislikku seisundit, kuid meditsiinilist abi ei vajatud.

Päästeamet tuletab meelde, et õnnetused paadisõidul tekivad sageli oskamatusest või hooletusest. Sagedasemaks põhjuseks on paatide ülekoormamine, paadisõit alkoholijoobes, sõiduks kõlbmatute paatide kasutamine, kogenematus juhtimisel, ilmastikuolude mittearvestamine. Riikides, kus on tehtud statistikat kaatrite, paatide, kanuude ja jahtidega juhtunud veeõnnetuste ja nende põhjuste kohta, on jõutud järeldusele, et enamik vees hukkunud inimesi oleks jäänud ellu, kui nad oleks kandnud nõetekohaselt päästevesti.

Allikas: Õhtuleht