LAIPAC seadmed

LAIPAC S911 Bracelet Locator HC-ST on käepeal kantav ilmastikukindel, mitmete erifunktsioonidega seade, mis määratleb satelliitside abil seadme asukoha koordinaadid 5 meetrise täpsusega ning edastab need koos eelnevalt seadistatud funktsioonidest kõrvalekaldumise teadetega teie poolt määratud kontaktisikutele. Kanada tootja Laipac Technology Inc. poolt toodetud asukoha määramise seadmel on mitmeid erinevaid funktsioone, Laipac S911 Bracelet Locator HC-ST (Healthcare + Security) seade võimaldab:
 • jälgida reaalajas seadet kandva inimese asukohta kaardil;
 • näha seadet kandva inimese liikumise ajalugu teie poolt vabalt valitud perioodil viimase aasta jooksul ja kuvada tema poolt läbitud teekonda graafiliselt kaardil;
 • luua kaardile sisenemis- ja/või väljumispiirangutega alasid;
 • koostada seadmele erinevate sündmuste tarbeks reegleid ja seadistada seadet edastama nendest reeglitest kõrvalekaldumise korral automaatseid hoiatusteavitusi e-maili või SMS teel teie poolt eelnevalt määratud kontaktidele, näiteks:
 • häirenupu vajutamisel
 • kellarihma avamisel
 • inimese kukkumisel
 • seadme aku tühjenemisel määratud piirini
 • loodud sisenemis- ja/või väljumispiiranguga alast väljumisel või sisenemisel;
 • seadmele sisse helistada ja seadmelt välja helistada eelnevalt määratud numbritele;
 • tekkinud sündmuseid kuvada koos sündmuse asukohaga kaardile;
 • tekkinud sündmusele hoiatusteavituse kättesaamise järgselt teie poolt eelnevalt määratud kontaktisikutel reageerida: hooldekodu töötajal, politseil, turvapatrullil, naabril kõrvalmajast.
Laipac S911 BL HC-ST seadme kasutamine aitab
 • täiendada hooldekodudes eakate, puudega või erihooldust vajavate inimeste personaalset vajadustepõhist hooldust, iseseisva toimetuleku säilitamist ja suurendamist ning turvalist elukeskkonda;
 • ennetada ja ära hoida inimeste äraeksimist ja sellele järgneda võivaid õnnetusjuhtumeid;
 • hoida kokku inimeste teadmata kadunuks jäämisel otsingutele kuluvat ressurssi;
 • suurendada teie või teie lähedase võimalusi saada õigeaegselt leitud ja päästetud nii loodusesse kadumisel kui vabaduse võtmisel, pimedas tundmatul teelõigul toimunud autoavarii või üksinda olles juhtunud terviserikke korral.
FindMe soovitab teile just seda kaasaskantavat eriseadet lisaks kõigile tema funktsioonidele veel selle erisuse pärast, et seade saadab välja hoiatusteate ja kuvab kaardil inimese asukoha ka seadme kellarihma avamise katsel. Laipac S911 Bracelet Locator HC-ST on mõõtmetelt veidi suurem tavalisest käekellast, mõeldud kandmiseks käe peal või kinnitatuna vöö külge, kaasas on USB toalaadija. Seade on võimalik tellida eraldi ka WaterBlock™ veekindlana. Seadme soovituslik jaemüügihind tuleb orienteeruvalt 320-350 euro piirides, seadme kaardirakendusteenuse kuutasu hind hakkab olema orienteeruvalt 15-17 euro piirides ja olenevalt sideoperaatorist hakkab olema tasu iga seadmest otse kontaktile saadetava SMS eest. Seadmele on võimalik tellida eraldi ka online monitooringu teenus. Hinnad saavad lõpliku kinnituse märtsikuu jooksul. Hindadele lisandub käibemaks. Seadme maaletooja ja müüja on FindMe OÜ, kaardirakendusteenuse osutaja on Oskando Ltd. Lisainfo:  +372 5242 776 Aare Rüütel.

Videod: